onsdag den 2. april 2014

Velkommen til!

Den Progressive Blog: Velkommen til!

onsdag den 2. april 2014

Hermed oprettes min blog om dansk politik, og jeg er glad for, at du læser med - og gerne kommer med kommentarer, nye perspektiver og andet, der kan kvalificere debatten eller måske endda - som noget ganske sjældent efterhånden - være med til at udfordre eller ligefrem rokke ved folks holdninger.

Som navnet på bloggen antyder, er denne skribent progressiv orienteret. Og ja, det er et vidt - og noget tåget - begreb, indrømmer jeg. Men jeg mener, at progressiv betyder, at man accepterer reformer - ikke revolutioner - hvis det gavner samfundet. Jeg mener, at en kapitalistisk orienteret økonomisk politik er den eneste, der giver mening i dette årtusinde, da vi af erfaringen har lært, at frihed til at drive virksomhed bringer folk ud af fattigdom. Men jeg mener også, at den form for progressivitet, vi traditionelt har haft i dansk skattepolitik - altså at dem med høje indtægter også betaler en højere procent af deres indtægt til SKAT - har bidraget markant til, at vi har et fredeligt og harmonisk samfund sammenlignet med andre lande, der også giver mennesker plads til at drive deres private virksomhed, så langt de evner. Men nok om mine holdninger.

Denne blog vil blive brugt til at kommentere aktuel (og muligvis historisk) politik. Som nævnt hælder jeg til venstre på f.eks. beskæftigelsespolitik, udlændingepolitik og socialpolitik. Men samtidig ligger jeg en anelse til højre mht. EU-, handels-, investerings- og finanspolitik. Lidt all-over, men jeg synes, det giver god mening. Jeg vil tilstræbe en balanceret tone. Andre blogs er fasttømrede i deres holdning, og det synes jeg gælder på både højre- og venstrefløjen.

Jeg vender tilbage med et egenligt indlæg. Muligvis kommer det til at handle om statsministerens påståede ambitioner om at søge en topstilling i EU, som jeg på mange punkter synes er interessant. Men som nævnt; det må vente et par dage. 

Ingen kommentarer:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar